OFERTA:
Oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę wszystkich etapów inwestycji: doradztwo; projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze; uzgodnienia; nadzory autorskie i inwestorskie.Wykonujemy projekty wszelkich inwestycji związanych z budownictwem:

- budynków jedno- i wielorodzinnych,

- obiektów użyteczności publicznej,

- obiektów usługowych,

- przestrzeni publicznych - parków, placów,

- przebudowy, rozbudowy, modernizacji, rewaloryzacje, zmiany sposobu użytkowania również w obiektach

   zabytkowych,

- projekty wnętrz,

- inwentaryzacje, ekspertyzy i opinie techniczne,

- wizualizacje i opracowania graficzne.


Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, z zaangażowaniem i troską, od początku do końca procesu inwestycyjnego.

 
 
PROJEKT DESIGN FILIP KUBICKI