PRAKTYKA:
2018


- Zespół 34 budynków w zabudowie szeregowej założenia apartamentowo - hotelowego "Seidorf Mountain Resort" w Sosnówce (dokumentacja projektowa w realizacji)


- Aranżacja wnętrz zespół 34 budynków w zabudowie szeregowej założenia apartamentowo - hotelowego "Seidorf Mountain Resort" w Sosnówce (dokumentacja projektowa w realizacji)2017


- Projekt indywidualny domu jednorodzinnego w Staniszowie (dokumentacja projektowa w realizacji)


- Budynek apartamentowy założenia apartamentowo - hotelowego "Seidorf Mountain Resort" w Sosnówce (dokumentacja projektowa w realizacji)2016


- Budynek apartamentowy założenia apartamentowo - hotelowego "Seidorf Mountain Resort" w Sosnówce (zrealizowany)


- Przebudowa Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego "METAL" Jerzy Siofer w Pakoszowie - budowa hali D (zrealizowany)


- Aranżacja wnętrz hotelu założenia apartamentowo - hotelowego "Seidorf Mountain Resort" w Sosnówce (obiekt w realizacji)


- Przebudowa przedsiębiorstwa usługowego Firma Budowlana "BUDOM" w Jeleniej Górze - Budowa hali B i C (zrealizowany)


2015


- Przebudowa budynku „B" złożenia hotelowo - apartamentowego Instytutu Zdrowia SOFRA oddział Karpacz na hotel wraz z podmiotem leczniczym, Karpacz (zrealizowany)


- Budowa kliniki weterynaryjnej LECZNICA DLA ZWIERZĄT MICHAŁ ROKOSZ, ADAM JANUSZKIEWICZ s.c. w Kowarach (zrealizowany)


- Aranżacja wnętrz przedsiębiorstwa usługowego Firma Budowlana "BUDOM" w Jeleniej Górze

  (zrealizowany)


- Przebudowa z nadbudową budynku usługowo-produkcyjnego firmy Alvi-Polska Sp. z o.o. w Jeleniej Górze (zrealizowany)2014


- Rozbudowa Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Szklarskiej Porębie (zrealizowany)


- Przebudowa  z rozbudową i  nadbudową budynku Zakład Aktywności Zawodowej "ROSA"  w Jeleniej Górze (zrealizowany)


- Budynek hotelu założenia apartamentowo - hotelowego "Seidorf Mountain Resort" w Sosnówce (obiekt w realizacji)


- Przebudowa Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego "METAL" Jerzy Siofer w Pakoszowie - budowa hali C (zrealizowany)


- Budowa budynku usług gastronomi (domu weselnego) przy ul. Karkonoskiej w Przesiece (brak realizacji)2013


- Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Kwiatowej w Kowarach (brak realizacji)


- Rozbudowa z przebudową na pensjonat budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej w Karpaczu (zrealizowany)


- Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na mieszkalne budynku mieszkalnego przy ul. Gimnazjalnej w Karpaczu (zrealizowany)


- Budowa budynku apartamentowego przy ul. Sarniej w Karpaczu (zrealizowany)


- Rozbudowa z nadbudową domu jednorodzinnego wraz z powięszkeniem garażu przy ul. Komarowa w Jeleniej Górze (zrealizowany)


- Rozbudowa domu jednorodzinnego przy ul. Pogodnej w Jeleniej Górze (zrealizowany)


- Przebudową i termomodernizacją budynku usługowego "Gospoda Karpacka" w Karpaczu (zrealizowany)


- Przebudowa z rozbudową i nadbudową oraz zmiana sposobu użytkowania na pensjonat budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiosennej (brak realizacji)2012


- Remont elewacji budynku Urzędu Pocztowego w Leśnej (zrealizowany)


- Remont elewacji budynku Urzędu Pocztowego w Bolesławcu (zrealizowany)


- Projekt indywidualny budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Sosnówce (zrealizowany)


- Przebudowa z rozbudową domu jednorodzinnego w Świebodzicach (zrealizowany)


- Przebudowa z nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania na pensjonat domu jednorodzinnego przy ul. Dolnej w Karpaczu (zrealizowany)

 

2011


- Budowa domu jednorodzinnego w Dziwiszowie (zrealizowany)


- Budowa 2 budynków usług turystyki w zabudowie bliźniaczej przy ul. Mostowej w Karpaczu (zrealizowany)


- Koncepcja do warunków zabudowy zespołu 5 budynków usług turystyki oraz budynku mieszkalno-apartamentowego przy ul. Armii Czerwonej w Szklarskiej Porębie (Biała Dolina) (brak realizacji)


- Koncepcja do warunków zabudowy budynku apartamentowego przy ul. Armii Czerwonej w Szklarskiej Porębie (Biała Dolina)

  (brak realizacji)


- Budowa Zespołu 4 budynków rekreacji indywidualnej przy ul. Armii Czerwonej w Szklarskiej Porębie (Biała Dolina) (zrealizowany)


- Budowa budynków pensjonatowego przy ul. Armii Czerwonej w Szklarskiej Porębie (Biała Dolina) (zrealizowany)


- Budowa domu jednorodzinnego oraz zespołu 4 budynków usług turystyki przy ul Hutniczej w Szklarskiej Porębie (zrealizowany)


- Projekt aranżacji wnętrz budynku mieszklanego jednorodzinego w Karpaczu (zrealizowany)


- Budowa budynku usług turystyki "Apart-hotel Malina" przy ul. Stefana Żeromskiego w Szklarskiej Porębie (zrealizowany)


- Remont zabytkowego budynku muszli koncertowej Teatru Zdrojowego Animacji w Jeleniej  Górze (zrealizowany)2010


- Przebudowa budynku administracyjnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji" WODNIK " Sp. z.o.o. w Jeleniej Górze (zrealizowany)


- Budowa domu jednorodzinnego w Dziwiszowie (zrealizowany)


- Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Reja w Piechowicach (zrealizowany)


- Budowa Domu jednorodzinnego Sosnówka (zrealizowany)2009


- Opracowanie rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej modernizacji z rozbudową Teatru Zdrojowego i Animacji w Jeleniej Górze (zrealizowany)


- Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Wolności w Jeleniej Gorze (zrealizowany)


- Budowa domu jednorodzinnego w Ścięgnach koło Karpacza (zrealizowany)2008


- Budowa zespołu 10 budynków usług turystyki oraz budynku gospodarczego wraz z kotłownią przy ul. Nad Łomnicą w Karpaczu (zrealizowany)


- Budowa przedsiębiorstwa usługowego Firma Budowlana "BUDOM" w Jeleniej Górze - Budowa hali A wraz z budynkiem administracyjnym (zrealizowany)


- Przebudowa budynku pensjonatowego przy ul. Kolorowej w Karpaczu (zrealizowany)


- Budynek usług gastromii "Stylowa" - OSIR Rawiacz (zrealizowany)


- Budynek pensjonatowy przy ul. Karkonoskiej w Przesiece (zrealizowany)

 
 
PROJEKT DESIGN FILIP KUBICKI