Zespół 34 budynków w zabudowie szeregowej założenia apartamentowo - hotelowego
"Seidorf Mountain Resort"
Opis: Projekt obejmuje opracowanie 34 dwu-lokalowych budynków zakwaterowania turystycznego w zakresie budowlanym oraz wykonawczym.

Powierzchnia użytkowa: 6200 m2.

Lokalizacja: Sosnówka ul. Liczyrzepy 80

Status: dokumentacja projektowa w realizacji

Data projektu: 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJEKT DESIGN FILIP KUBICKI